Φιάλες υγρού οξυγόνου

 

  • Κωδ.0209032 Δοχείο Μεταφοράς Υγρού Οξυγόνου 37lt με τροχήλατη βάση
  • Κωδ.0209033 Δοχείο Μεταφοράς Υγρού Οξυγόνου 45lt με τροχήλατη βάση
 
  • Κωδ.0209034 Φορητό Δοχείο Μεταφοράς Υγρού Οξυγόνου 1,25Lt
  • Χωρητικότητα: 1,25lt
  • Ρυθμιζόμενη Ροή : 0,25 – 6 λίτρα/λεπτό
  • Χρόνος λειτουργίας στα 2 λίτρα/λεπτό : 8 ώρες
Κωδ.0807932 Φορητό Δοχείο Μεταφοράς Υγρού Οξυγόνου 0,63lt
  • Χωρητικότητα: 0,63lt
  • Ρυθμιζόμενη Ροή : 0,25 – 6 λίτρα/λεπτό
  • Χρόνος λειτουργίας στα 2 λίτρα/λεπτό : 4 ώρες
Κωδ.0807982 Φορητό Δοχείο Μεταφοράς Υγρού Οξυγόνου 0,63lt  ασυνεχούς ροής